Petra Stevens-Voncken

Petra_nieuw

Mijn belangstelling voor de dood is er altijd al geweest. Als kind en jongvolwassene echter meer in de negatieve zin, een angst voor sterven en de dood op zich! Later is dit veranderd in interesse en fascinatie. De verhalen van mijn moeder die bij een uitvaartondernemer werkte wekten mijn interesse. Uiteindelijk ben ik zelf ook bij deze begrafenisondernemer als drager gaan werken en na enkele jaren als algemeen medewerker van het uitvaartcentrum. Dit betekende veelvuldig contact met zowel overledenen bij de verzorging, als met de naasten die achterbleven; tijdens het rouwbezoek en als uitvaartleider.

Het enthousiasme voor het vak werd steeds groter. Ik wilde het zo goed mogelijk doen voor de mensen die achterbleven. Ervoor zorgen dat ze fijne herinneringen overhielden aan het afscheid van hun geliefde.

“De dood is als het doven van een kaars. Als de ochtend is aangebroken schuilt achter de tranen van verdriet, de glimlach van de herinnering…”

Toen het werk me fysiek te zwaar werd, kreeg ik de kans om een opleiding te volgen in Antwerpen. Deze studie ‘Ritueel begeleiden bij afscheid’ van “Het Moment”, is een door Nederlanders verzorgde post Hbo-opleiding. Het was een intensief jaar,  een leerzame periode met tevens veel persoonlijke aandacht voor de persoon áchter het leerproces!

Het heeft me gebracht waar ik nu sta; een volwaardig ritueel begeleider met de intentie om op persoonlijke wijze een afscheidsviering samen te stellen, vorm en invulling te geven en deze uiteindelijk op gepaste wijze uit te voeren .

Wenst u meer informatie?